Hvad er cannabisolie?

Ud over at Cannabis planten kan bruges medicinsk i dets naturlige form, til lindring og behandling, kan et olie koncentrat af de virksomme stoffer også bruges medicinsk.

Et sådant olieudtræk til medicinsk behandling vil som oftest overvejende bestå af cannabinoiderne; Cannabidiol (CBD) og Tetrahydrocannabinol (THC) Du kan læse mere om de virksomme grupper af cannabinoider her.

Cannabisolie er altså et ekstrakt af selve planten og er ikke det samme som hampfrøolie. Olien udtrækkes fortrinsvis fra ubestøvede hunblomster fra cannabis, og den mest almindelige udtrækningsmetode er baseret på et alkoholudtræk.

Olien er blevet brugt i flere århundrede især i mellemøsten og har de seneste år, især grundet Rick Simpsons arbejde med olien ( www.phoenixtears.ca ), fundet sin vej tilbage i vestlig medicin.

Hvad består olien af?

Hvis olien er lavet rigtigt vil den indeholde:

  • -Phytocannabinoider
  • -Terpener/ Terpenoider
  • -Klorofyl

Sammensætningen af disse stoffer er forskellige fra olie til olie, både fordi hver Cannabis sort har en unik profil af ovenstående grupper af stoffer, og fordi variation af fremstillingsprocessen også giver variation i den færdige olie.

Phytocannabinoider:
Disse cannabinoider er en klasse af forskellige kemiske forbindelser, som aktiverer cannabinoidreceptorer i det endocannabinoide system. Over 85 forskellige phytocannabinoider er blevet isoleret fra cannabisplanten hidtil. De mest omtalte er THC, CBD, CBC, CBG og CBN. – og heraf er det især THC og CBD cannabinoiderne der har det medicinske fokus.

Terpener/ Terpenoider:
Terpenoider er de smags- og duft -komponenter vi oplever i vores kost. De er ganske potente, og påvirker dyre- og endda menneskelig adfærd, når de indåndes fra den omgivende luft. De udviser unikke terapeutiske virkninger, der kan bidrage meningsfuldt til følgevirkninger af cannabis-baserede lægemiddel ekstrakter.

Klorofyl:
Klorofyl er det stof, som giver planterne deres grønne farve. Der er mange undersøgelse som peger i retning af, at dette molekyle også kan have terapeutiske egenskaber.

Hvad er THC-olie?

En cannabisolie hvor den Phytocannabinoid som der er mest af er THC. THC er psykoaktiv og er den cannabinoid der, ud over sine medicinske egenskaber også, giver en beruselsesvirkning. THC er den cannabinoid der er anført på listen over ulovlige rusmidler i Danmark, hvis ikke den bruges medicinsk.

Hvad er CBD-olie?

En cannabisolie hvor den Phytocannabinoid som  der er mest af er CBD. CBD er ikke psykoaktiv og derfor ikke anført på listen over euforiserende stoffer. Derfor er tilgængeligheden af CBD-olie typisk større, da der ikke er samme lovmæssige regulering som der er med THC.

Skal man anvende CBD- eller THC-olie?

CBD og THC virker forskelligt, og derfor kan der ikke gives et entydigt svar. Mange starter med en CBD dominerende olie, i et indkøringsforløb. Er der behov for at supplere med THC, så føjes dette stille og roligt til. Empiriske erfaringer fra de mange selvmedicinerende peger på, at CBD olie virker bedre hvis der er en smule THC i også, og omvendt. Videre tyder både empiriske erfaringer og forskning på at CBD er den cannabinoid der bistår kroppen med homøostase (ensartethed/balance), og THC er den mere bekæmpende, f.eks. i forhold til cancer og konkrete sygdomme og symptomer. En fri fortolkning over denne indsigt tegner CBD og THC som cannabinoidernes svar på vores røde og hvide blodlegemer.

Du kan læse mere om cannabinoiderne her

Hvad betyder oliestyrken?

Cannabisolie, indeholdende CBD og/eller THC bør altid være beskrevet med en styrke angivelse. Denne angivelse vil typisk være i procent eller milligram over anden målestok. F.eks. 200 mg pr 1 ml.

Det kan være svært at navigere i hvor meget man egentligt får for sine penge, og hvor meget man indtager ved en given dosering.

Nogle producenter er gode til at skabe gennemsigtighed for hvor meget man får og hvad man betaler for, hvor det for andre producenter ikke er helt så let at gennemskue.

Det kan derfor gøre det svært at sammenligne forskellige produkter; nogen anviser hvor mange gram olie der er, nogen blot hvor mange milligram f.eks. CBD der er i hele produktet og nogle 3. anviser det i milliliter.

Som tommelfingerregel kan man omregne antal milliliter til gram. I et eksempel kan en tube med 10 gram olie altså nu sammenlignes med en sprøjte med 10 ml. Videre kan sprøjten med 10 ml olie, så sammenlignes med en pakke bolcher som kun har opgivet antal samlet mg af cannabinoider i.

Lad os sige at olien i sprøjten er på 18% CBD og indeholder 10 mililiter. Bolcherne indeholder 2000 mg CBD samlet.

Sprøjten omregner vi til at indeholde 10 gram olie, af 18% CBD:

10.000 miligram olie / 100 procent * 18 procent i olien  = 1.800 mg CBD i sprøjten

På samme måde kan vi regne den anden vej, hvis vi ved hvor mange milligram f.eks. CBD der er i sprøjten eller tuben.

Lad os sige det er en sprøjte med 5 ml, altså 5 gram olie. Der står at sprøjten indeholder 1.500 mg CBD. Regnestykket ser altså således ud:

100 procent / 5.000 milligram olie *  1.500 milligram CBD = 30 % CBD i olien

Hvor meget skal man tage?

Det er vigtigt at forstå at medicinsk cannabis er et alternativ til kendt og traditionel vestlig medicin. Der er derfor også vigtigt at forstå at der ikke er nogen officiel anbefaling til brug af medicinsk cannabis fra det danske sundhedssystem.

Mængden af olie der indtages er meget individuelt fra person til person. Dels kan det afhænge af hvilke symptomer man ønsker at forsøge at hjælpe kroppen med at lindre. – og dels kan det afhænge af sensibiliteten til cannabinoider.

Vi er alle forskellige og vi har forskellige sensibilitet til cannabinoider. Videre er det vigtigt at holde sig for øje at cannabis påvirker det endocannabinoide system. Et system der bruges til at genoprette og vedligeholde homøostase (ensartethed/balance) i kroppen. Det endocannabinoide system har receptorer for cannabinoider både i kroppen og i hjernen. Derfor skal medicinsk cannabis og en behandling med selvsamme også anskues med en holistisk tilgang.

Det skal altså med andre ord forventes at der vil være en effekt at mærke både fysisk og psykisk når der indtages cannabisolie. En effekt som samlet set bør opfattes om individuel, frem for generel. Derfor er det vigtigt at mærke efter hvordan effekten er for patienten, og justere derfra.

Anbefalinger til indtag

Blandt uofficielle medicinske cannabis behandlere, ser vi et mønster for nogle anbefalingslinjer for brug af olien

  • Start stille op og mærk og hvordan det føles.
  • Start med overvejende CBD og meget lidt THC i olien.
  • Doser i en fast portionsstørelse, f.eks. en dråbe på størelse med et riskorn. På den måde kan man øge/mindske volumen af olien og have styr på, hvor meget man indtager.
  • Før en log over hvornår og hvor meget – og hvordan du oplever effekten.
  • Når man har fundet balancen, kan man begynde, at aflæse hvor mange mg ens doser svarer til og bruge det som retningslinje.
  • Start om aftenen, og kun om aftenen nogle dage i træk, til du har oplevet effekten olien har på dig.

Du kan læse flere råd i vores  anbefalinger til indtag af cannabisolie.

Forholdsregler

Mange olier indholder en smule THC, og derfor er det vigtigt at tage sig sine forholdsregler

Det er i Danmark ulovligt at køre bil når man er påvirket af lægeordineret eller selvbeskaffen medicin.  I forhold til motorkørsel er der nær nultolerance for cannabis i blodet. Du kan læse mere om lovgivning herunder også kørsel her.

Som udgangspunkt anbefaler vi at man anser medicinsk cannabis som noget der kan virke sløvende og opmærksomhedssvækkende, indtil man har gjort sig sine personlige erfaringer.

Hvordan tager man olien?

Mange har gode erfaringer med at placere dråberne under tungen. Hvis man når op på store doser, kan man vælge at sluge det med det sammen evt. pakke det ind i en daddel eller købe tomme kapsler i helse butikkerne, som kan påfyldes med olie. Dog er det typisk rigeligt med få dråber af koncentreret olie, for de fleste

Er alt olie lige godt?

Som nævnt, er sammensætningen af de virksomme stoffer forskellige fra olie til olie, men ud over det, kan der være stor forskel på koncentrationen og renheden af olien. Derudover kan olien indeholde affaldsstoffer, rester fra midler der er brugt under fremstillingen og sidst men ikke mindst mikrobiologiske sporer og usunde partikler som stammer fra plantematerialet.
Derfor er det vores anbefaling kun at købe olie fra producenter som kontrollerer deres olie. Spørg altid ind til oliens sammensætning, og bed om en analyseprofil over de aktive stoffer i olien. Der florerer  rigtig meget grå-børs olie, som ingen kender fremstillingsforholdene for eller oprindelsesstederne- eller renheden på.

Er du i tvivl om en olieforhandler, om hvordan du læser en analyserapport eller øvrige spørgsmål, så konktakt os.

Lovgivning

På grund af THC hører cannabis under euforiserende stoffer og kan bruges i medicinsk øjemed. Vi anbefaler på det kraftigste altid at følge landets gældende lovgivning på området!
Læs mere om lovgivningen vedrørende medicinsk Cannabis i Danmark her.

Har du brug for hjælp?

Se mere på denne side

Har du fundet en fejl

– eller har du en kommetar? Så lad os høre fra dig! Vi bestræber os på at holde informationen på siden ajour og præcis, så vi hører rigtig gerne fra dig, hvis vi har lavet en fejl, eller vores oplysninger er forældede. Tak for din hjælp!

 

Ansvarsfraskrivelse

Velkommen til MedicinskCannabis.info.

Før du kan fortsætte skal du læse følgende igennem, og indikere at du er indforstået med vores præmis og regler her på siden!

MedicinskCannabis.info

-kan ikke holdes til ansvar for enkeltpersoners gøren og laden i forhold til brugen af medicinsk cannabis. Hvis nogen ønsker at bruge den viden vi har samlet, til at forsøge sig med medicinsk cannabis, sker det helt og holdent for personens egen moralske og lovmæssige ansvar.

MedicinskCannabis.info

-udgør ikke en etableret lægestand eller nedsat sundhedsvidenskabelig instans. Vi kan ikke gå ind i konkret sygdomsrådgivning, og tage ansvar for et sygdomsforløb. Hvis vi kommer med råd eller vejledning, er det vigtigt at se disse som anekdotiske erfaringer, som kun er funderet i 1. eller 2. hånds personlige oplevelser, og altså ikke i noget videnskabeligt

MedicinskCannabis.info

-samler mange typer viden og information. Den viden vi har og deler har vi fra publiceret forskning, officielle og uofficielle medicinske cannabis behandlere og fra personlige anekdoter. Vi bestræber os på at gøre det tydeligt, i vores materiale, hvem kilden er, og hvilken type information der er tale om.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle med ønske om at bruge medicinsk cannabis, til at sætte sig grundigt ind i emnet, og gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-formidler ikke kontakt til THC olie.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle til at følge gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-påstår ikke at cannabis han helbrede nogen form for lidelse eller sygdom. Cannabis kan aktiverer receptorer i kroppen, som bruges af kroppen til at opretholde balance.