Cannabinoider

Begrebet cannabinoider dækker over de fedtstoffer som vores krop kan bruge som signalstof, til at kommunikere mellem bestemte typer af celler i vores krop. Denne samling af signalstoffer og celler betegnes som helhed som det endocannabinoide system (ECS).

Der findes forskellige typer af cannabinoider, og overordnet kan de inddeles i 3 kategorier:

 • Endocannabinoider: De cannabinoider kroppen selv laver.
 • Phyto-cannabinoider: De herbale cannabinoider, som stammer fra planter – her primært cannabis.
 • Syntetiske Cannabinoider: Her opdeler man typisk i to underkategorier; klassiske og ikke-klassiske, hvor de klassiske er de synteser der lægger sig tæt op af phyto- eller endo-cannabinoiderne, og hvor de ikke-klassiske er de mere eksperimentelle.

Cannabinoidernes effekt

Fælles for alle cannabinoiderne er at de har den særlige egenskab at de kan gå i forbindelse med det endocannabinoide system.  Det endocannabinoide system er et biologisk system vores organisme bruger til at opretholde sundhed, balance og ensartethed (homøostase), gennem signaleringer til cellerne rundt omkring i kroppen. Cannabinoiderne opfanges af dette system som signaleringer, og det kan give en meget gunstig effekt for kroppens evne til at få bragt kroppen (tilbage) i balance.

Endocannabinoider

De cannabinoider kroppen selv laver, kaldes endocannabinoider. I skrivende stund kendes der 5 – 6 forskellige endocannabinoider. Det menes at endocannabinoiderne skabes i kroppen efter behov. Kroppen skaber endocannabinoiderne for at justere og stimulere; apoptose (programmeret celledød), appetit stimulation, smertefølelse, søvn samt neuroprotektive handlinger, og en lang række andre fysiologiske processer.

Phyto-cannabinoider

Der kendes til ca. 85 forskellige cannabinoider fra Cannabis og grundet vores endocannabinoide system, bliver Cannabis kaldt for “menneskets symbiotiske plante”, fordi den indeholder molekyler, der er meget lig dem menneskekroppen indeholder.

Nogle af disse cannabinoider har større affinitet over for en bestemt type af cannabinoid receptor, i det endocannabinoide system. Det vil sige at; nogle af cannabinoiderne har større tilknytning til at binde sig, til en bestemt type af receptorer. Lær mere om det endocannabinoide system.

Tetrahydrocannabinol

THC var den første af disse cannabinoider der blev isoleret og undersøgt. THC giver cannabis sine psykoaktive egenskab, og i 1964 fik et israelsk forskerhold isoleret denne cannabinoid for første gang. Isoleringen af THC blev startskuddet til kortlægningen af det endocannabinoide system. THC er en markant repræsenteret cannabinoid i det der ofte er et højt indhold af THC i medicinske Cannabis sorter.

THC er i studier påvist at have egenskaber for:

 • Antiproliferation (begrænse celledeling for cancer celler)
 • Antinausea (kvalmestillende)
 • Antispasmodisk (virke muskelafslappende)
 • Appetitstimulerende
 • Analgetisk (Smertestillende)
 • Antikrampe virkende
 • Anti-Insomnisk (afhjælpende søvnløshed)

Du kan læse mere om THC her på siden, ved at følge linket.

Cannabidiol

CBD er som THC en markant cannabinoid, i det den findes i høj og meget høj koncentration i nogle sorter af medicinsk Cannabis. CBD er i modsætning til THC ikke psykoaktiv, hvilket er medårsag til at CBD har været hyppigt studeret af videnskaben de seneste år. Ud over at betragtes som en ikke-psykoaktiv cannabinoid har CBD også gjort sig bemærket ved at have en lang liste af mulige medicinske egenskaber. Ren CBD olie udtrækkes i dag fra industri-hamp, som ikke indeholder THC over grænseværdierne, og sælges lovligt.
Læs mere om olieudtræk med cannabinoider ved at følge linket.

Studier har vist at CBD har egenskaber for

 • Antibakterielitet
 • Antiproliferation  (begrænse celledeling for cancer celler)
 • Nero-beskyttende (forhold til neurodegenerative sygdomme)
 • Stimulere knogle-vækst
 • Antikrampe virkende
 • Nedsættende for indholdet af sukker i blodet
 • Antiinflamatorisk (betændelsenedsættende)
 • Reducerende for arterie-blokering (nedsætte risisi for blodpropper)
 • Reducerende for peristaltiske og diafragme-kramper
 • Antinausea (kvalmestillende)
 • Analgetisk (smertestillende)
 • Angstdæmpende
 • Nedsætte bakterievækst
 • Antispasmodisk (virke muskelafslappende)
 • Beroligende
 • Modvirkende psoreasis
 • Blodtryksnedsættende

Du kan læse mere om CBD her på siden ved at følge linket.

Øvrige cannabinoider

Som nævnt findes der omkring 85 kortlagte Cannabinoider. En række af disse mindre kendte cannabinoider (CBG, CBG-A, CBC, CBC-A, CBN …) er så småt ved at gøre sig bemærket i de videnskabelige forsøg og studier.

Her ses en oversigt over nogle af de forskellige cannabinoider og deres medicinske egenskaber.

Nyere forskning viser at der er et samspil mellem cannabinoiderne. Studier viser blandt andet at THC og CBD er i tæt samspil med hinanden når de indtages. CBD virker antipsykotisk, og derfor vil et indtag af lige dele THC og CBD have færre psykose-lignende elementer, end et indtag af THC alene ville kunne have. Studier viser også at cannabinoidernes evne til at være agonister (medvirkende) og antagonister (modvirkende) for hinanden og for kroppens egne endocannabinoider og de forskellige celler hvor de endocannabinoide receptorer sidder, giver en gavnlig synergieffekt i forhold til de medicinske egenskaber.

Syntetiske-cannabinoider

Listen af syntetiske cannabinoider er støt voksende, efter phyto-cannabinoiderne fra Cannabis, overbevisende har vist medicinske egenskaber, inden for en lang række lidelser og sygdomme. Flere store medicinalvirksomheder arbejder på syntetiske cannabinoider i håb om at kunne isolere en given medicinsk egenskab, som herefter vil kunne finde vej til et præparat.

I dag findes der allerede godkendte præparater på markedet med syntetiske cannabinoider, blandt andet Marinol og Sativex, som henholdsvis er et pillepræparat og en oral spray.

Virksomhederne bag har påvist at cannabinoider har medicinske egenskaber og at deres produkter har en gavnlig effekt.

F.eks. GW Pharma, som står bag produktet Sativex ( http://www.gwpharm.com/Sativex.aspx )

Dog har studier og empiriske beretninger gentagne gange vist og berettet om større effekt ved administration af en cocktail af de forskellige phyto-cannabinoider, f.eks. i form af et olieudtræk, i forhold til mange af de undersøgte medicinske egenskaber.

Kilder & Referencer:

http://www.cannabis-med.org/studies/study.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabidiol

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol

http://www.hightimes.com/read/man-who-discovered-thc

http://endoca.dk/canabis/aktive-forbindelser/

http://www.gwpharm.com/

Har du brug for hjælp?

Se mere på denne side

Har du fundet en fejl

– eller har du en kommetar? Så lad os høre fra dig! Vi bestræber os på at holde informationen på siden ajour og præcis, så vi hører rigtig gerne fra dig, hvis vi har lavet en fejl, eller vores oplysninger er forældede. Tak for din hjælp!

 

Ansvarsfraskrivelse

Velkommen til MedicinskCannabis.info.

Før du kan fortsætte skal du læse følgende igennem, og indikere at du er indforstået med vores præmis og regler her på siden!

MedicinskCannabis.info

-kan ikke holdes til ansvar for enkeltpersoners gøren og laden i forhold til brugen af medicinsk cannabis. Hvis nogen ønsker at bruge den viden vi har samlet, til at forsøge sig med medicinsk cannabis, sker det helt og holdent for personens egen moralske og lovmæssige ansvar.

MedicinskCannabis.info

-udgør ikke en etableret lægestand eller nedsat sundhedsvidenskabelig instans. Vi kan ikke gå ind i konkret sygdomsrådgivning, og tage ansvar for et sygdomsforløb. Hvis vi kommer med råd eller vejledning, er det vigtigt at se disse som anekdotiske erfaringer, som kun er funderet i 1. eller 2. hånds personlige oplevelser, og altså ikke i noget videnskabeligt

MedicinskCannabis.info

-samler mange typer viden og information. Den viden vi har og deler har vi fra publiceret forskning, officielle og uofficielle medicinske cannabis behandlere og fra personlige anekdoter. Vi bestræber os på at gøre det tydeligt, i vores materiale, hvem kilden er, og hvilken type information der er tale om.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle med ønske om at bruge medicinsk cannabis, til at sætte sig grundigt ind i emnet, og gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-formidler ikke kontakt til THC olie.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle til at følge gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-påstår ikke at cannabis han helbrede nogen form for lidelse eller sygdom. Cannabis kan aktiverer receptorer i kroppen, som bruges af kroppen til at opretholde balance.