Indtagelse og administration

Medicinsk Cannabis kan indtages og optages på flere forskellige måder i kroppen. Den mest kendte og mest almindelige er stadigvæk insufflation – altså gennem lungerne hvor røg eller dampe fra tørrede hunblomster fra Cannabis inhaleres. Men oral indtagelse af medicinsk Cannabis, vinder i stigende grad frem, i form af blandt andet Cannabiolieskstrater og lignende.
Læs mere om hvad begrebet ‘Medicinsk Cannabis’ dækker over her.

Gennem optagelse i lungerne, finder de aktive stoffer vej ind i blodbanen inden for få minutter. Det er vores vurdering at det typisk er den psykoaktive Cannabinoid; THC, der ønskes effekt af, når medicinsk Cannabis ryges. Når Cannabis ryges er det kun 10-15% af de aktive stoffer der bliver optaget. Resten bliver enten nedbrudt ved den høje varme, eller når ikke at blive optaget, før røgen pustes ud igen. I modsætning til rygning, optages op imod 100% af de aktive stoffer i Cannabis, når det indtages oralt.

Rygning

Når medicinsk Cannabis ryges er det enten i sin rene form eller iblandet tobak, i en pibe, i en Cannabis cigaret eller via fordampning med en såkaldt vaporazier (fordamper). Det er mere og mere normalt at ryge medicinsk Cannabis rent, frem for at bruge tobak, for at undgå de skadelige affaldsstoffer der er i tobaksrøg.
Når Cannabis opvarmes til et bestemt punkt, begynder de aktive stoffer i planten at blive luftbårne. Dette temperaturpunkt ligger lavere end plantematerialets antændingspunkt, og derfor er det muligt at indtage de aktive stoffer, gennem lungerne, uden at få røg med. Denne proces kalde for fordampning eller “vaporizing”. Fordampning foregår oftest ved hjælp af en special-pibe, en såkaldt vaporizer (fordamper), som via indirekte varme på Cannabis-materialet, kanaliserer dampene fra Cannabisen, hen til et indsugningsmundstykke. Cannabisdampe er meget milde for lungerne, og for mange patienter der enten er lungesvage, eller ikke bryder sig om følelsen af røg i lungerne, er fordampning den foretrukne indtagelsesform.

Fordelene ved Cannabis røg eller dampe er at effekten indtræffer i løbet af få minutter. Det gør det fordelagtigt i forhold til f.eks. akutte smerter eller spasmer, hvor effekten ønskes med det samme. Intensiteten af effekten kan let styres, ved at tage flere eller færre indåndinger. Risikoen for overdosering til punktet hvor effekten bliver ubehagelig, er derfor meget lav. En ulempe ved rygning kan være ubehaget af røg i lungerne, hvilket kan omgås ved at bruge en vaporizer i stedet. En anden ulempe er som nævnt at kun 10-15 % af de aktive stoffer optages i kroppen, hvilket gør det til en dyrere og mindre effektiv måde at indtage et højt niveau af medicinske Cannabinoider på.
Læs mere om de forskellige Cannabinoider her.

Når Cannabis ryges eller fordampes ændres cannabinoiderne. Varmen starter en proces der kaldes for “afkarbonisering” – et kulstof-atom frigives fra Cannabinoid-molekylerne. F.eks. THC-A som er en ikke-psykoaktiv Cannabinoid, der i overvejende grad er i frisk plantemateriale, ændres til THC ved opvarmning. THC er psykoaktiv. Det er derfor du kan spise dig mæt i frisk Cannabis, uden at det har nogen psykoaktiv virkning på dig, men varmer du plantematerialet op til omkring 100 grader, begynder THC-A at ændres til THC, og det vil derefter have en psykoaktiv virkning.

Det betyder også at endnu en ulempe ved insufflation, uanset om det er som røg eller damp, er at du kun får afkarboniserede Cannabinoider ind i dit system.

Oral indtagelse

I dag ved vi at både afkarboniserede og ikke-afkarboniserede Cannabinoider har medicinske egenskaber. Vi ved også at det langt fra kun er THC der har medicinske egenskaber. Disse to netopnævnte opdagelser har haft stor afgørelse for Cannabisoliens vej frem som foretrukne indtagelsesform. Medicinsk Cannabisolie kan både indeholde psykoaktive og ikke-psykoaktive Cannabinoider, samt både afkarboniserede og ikke-afkarboniserede Cannabinoider. – og fordi olien indtages oralt, er optagelsen tæt på 100%.
Du kan læse mere om medicinsk Cannabisolie her.

Udover at kunne indtages i en olieform, kan medicinsk Cannabis også indtages i et hav af andre former, når det indtages oralt, f.eks. er det i dag muligt at købe tyggegummi, mundsprays, chips, chokolade og mange andre fødevarer indeholdende medicinsk Cannabis.  Mange bruger selv at lave bagværk eller drikke med medicinsk Cannabis i. Det gør indtagelsen meget komfortabel, og der undgås helt ubehaget ved rygning. Dog kan en ulempe ved medicinsk Cannabis i fødevarer være den manglende fornemmelse af hvor meget der er blevet indtaget. Virkningen når medicinsk Cannabis spises eller drikkes kommer først 30-80 minutter efter. Denne manglende følelse af indtagets konsekvens for effekten kan let føre til overdosering, hvis det er bagværk eller drikkelse som man ikke har 100% styr over hvor meget indeholder. Her er endnu en fordel ved at bruge medicinsk Cannabisolie; den er lettere at ensarte, dosere og vejlede omkring.

Når vi taler om overdosering er det vigtigt at knytte en kommentar; En Cannabis-overdosering er ikke fysisk farlig. Det er praktisk talt umuligt at indtage Cannabis i mængder store nok til at det skulle kunne være farligt for det fysiske legeme. Dermed ikke sagt at en højdosis THC ikke kan være meget ubehagelig.

En anden fordel ved de orale former for medicinsk Cannabis er at de kan laves så de ikke indeholder hverken THC eller Cannabisplantemateriale. På den måde kan en Cannabidiololie (en anden medicinsk Cannabinoid fra Cannabis) sælges på ganske lovlig vis, fordi den ikke bryder med loven om THC eller Cannabisplanten.
Du kan læse mere om lovgivningen omkring medicinsk Cannabis i Danmark her.

Det er vores vurdering at medicinsk Cannabis indtaget både via insufflation og oralt har sin berettigelse. Oralt kommer det brede spektrum af plantens medicinske egenskaber til rette, og ved rygning eller fordampning kommer medicinsk Cannabis’ egenskaber for akut lindring, især via THC’en, til rette.

Dosering og vejledning

Det er svært at give en general anbefaling i forhold til dosering. Vi er alle forskellige og der er ikke to sygdomsforløb der er ens. Det generalle råd er: lyt til din krops signaler, og start altid et eventuelt medicineringsforløb op, med at søge råd og vejledning. Rådfør dig med din egen læge eller anden sundhedsfaglig personel, og søg andre patienter og pårørendes erfaring. Du kan se en liste over de danske patientgrupper for brug af medicinsk Cannabis, på vores ressource side. Her deles erfaringer og der ydes psykologisk støtte patienter og pårørende imellem.. Vi anbefaler videre altid at følge landets gældende lovgivning for medicinsk Cannabis.

Har du brug for hjælp?

Se mere på denne side

Har du fundet en fejl

– eller har du en kommetar? Så lad os høre fra dig! Vi bestræber os på at holde informationen på siden ajour og præcis, så vi hører rigtig gerne fra dig, hvis vi har lavet en fejl, eller vores oplysninger er forældede. Tak for din hjælp!

[contact-form-7 id=”2953″ title=”Send os din kommentar!”]

KILDER

Decarboxylation
http://www.marijuanagrowershq.com/decarboxylating-cannabis-turning-thca-into-thc/

Cannabis and Cannabis Extracts: Greater Than the Sum of Their Parts
http://www.cannabis-med.org/data/pdf/2001-03-04-7.pdf

The Pot Book

Klik for at købe bogenHashish (Robert Connell Clarke)

Klik for at købe bogen

Støt medicinskcannabis.info ved at købe din næste Cannabis-bog gennem et boglink her på siden. Din pris bliver ikke højere, men Amazon donerer 5% af bogens pris til medicinskcannabis.info