FAQ

Velkommen til de ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Her samler vi løbende de spørgsmål der bliver stillet.
Har du et spørgsmål som du ikke har fundet svar på, så send det til os så vi kan få det besvaret og føjet til listen
Send dit spørgsmål gennem formularen her

Q?Hvor kan jeg købe medicinsk Cannabis / THC olie
A.

THC og Cannabis er stadig  reguleret under dansk lov om euforiserende stoffer og medicinsk anvendelse. Det kan derfor være ulovligt at købe THC/Cannabis, og som lovgivningen er i dag, kan vi ikke hjælpe dig med, hvor det kan erhverves. En tilladelse til medicinsk anvendelse starter hos din egen læge, som kan indsende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen. Det skal dog bemærkes at det ser ud til (på baggrund af rundspørge i de danske facebook grupper for medicinske Cannabis patienter) at ingen eller meget få, har fået godkendelse. Derfor finder mange andre veje, f.eks. ved at selv at dyrke medicinske Cannabis sorter, eller kriminalisere sig selv og opsøge Cannabis på det ulovlige og ukontrollerede marked. Vi opfordre til altid at følge landet gældende love for Cannabis!

Q?Hvor meget skal jeg bruge for min sygdom
A.

På medicinskcannabis.info finder du som udgangspunkt ikke specifik vejledning til dosering. I stedet henviser vi til en af de danske grupper for medicinske Cannabis patienter og deres pårørende. Her deles erfaringer og du kan få råd og vejledning fra andre i samme sygdomssituation som dig selv eller din pårørende. Du finder en oversigt over de danske Medicinsk Cannabis grupper her. Husk på: Alle er forskellige; Lyt til din krop; Rådfør dig med sundhedsvidenskabelig personel før du starter på et medicineringsforløb. Vi opfordre videre til altid at følge landets gældende lovgivning for Cannabis.

Q?Hvad er medicinsk cannabis
A.

Medicinsk Cannabis er overjordisk plantemateriale fra typer af cannabis sorter, der har udvist gavnlig effekt eller lindring i forhold til det helbred eller en sygdomssituation. Oftest er medicinsk Cannabis i form af tørrede blomster fra hun-planten, udtrukket olie eller presset harpiks. Du kan læse mere om medicinsk Cannabis her.

Q?Hvad er Cannabisolie
A.

Cannabisolie er et udtræk af Cannabis plantemateriale – ikke af Cannabisfrø. Cannabisolie laves typisk ved hjælp af ren alkohol (Ethanol), som efter udtrækningen fordamper. Mere nyligt bruges også CO2, i en såkaldt superkritisk ekstraktion. Cannabisolie kan indeholde forskellige forhold mellem de forskellige cannabinoider. Læs mere om Cannabisolie her.

Q?Hvad er Hash, Pot og Skunk
A.

Hash, Pot og Skunk er betegnelser for forarbejdninger af Cannabis. Hash er presset harpiks-trichom (fimrehår), afrystet fra Pot eller Skunk. Pot og Skunk er betegnelser for tørrede hunblomster fra Cannabis, som enten bruges direkte i deres tørrede tilstand (f.eks. til rygning) eller bruges til Hash eller anden videre forarbejdning (f.eks. til olie eller fødevarer). Du kan læse mere om de forskellige former og præparationer af medicinsk Cannabis her.

Q?Hvad er det endocannabinoide system
A.

Det endocannabinoide system, er det biologiske system i os mennesker, som bruges til at opretholde ensartethed i organismen. – altså sørge for at cellerne holder trit, og ikke kommer i uorden, som det er tilfældet med cancer-celler og lignende. Du kan læse mere om de endocannabinoide system her.

Q?Hvad er cannabinoider
A.

Cannabinoider er en gruppe stoffer som bruges til at signalere og regulerer en rækker biologiske processor i mennesker og dyr.  Der findes endocannabinoider, phyto-cannabinoider og syntetiske cannabinoider. Du kan læse mere om de forskellige cannabinoider her.

Q?Er Cannabis lovligt
A.

Cannabis er anført på listen over ulovlige stoffer og planter i Danmark, hvilket gør det strafbart at købe, sælge, dyrke og besidde Cannabis. Loven omtaler dog at medicinsk anvendelse af stoffer anført på listen, ikke er omfattet før nævnte straffelovgivning. Cannabis kan altså være lovligt hvis du har tilladelse til at bruge det medicinsk. Se vores lov-sektion for en uddybning af dette.

Q?Hvem står bag medicinskcannabis.info
A.

MedicinskCannabis.info er startet af Asger Laursen som efter en alvorlig ulykke selv stiftede bekendtskab med medicinsk Cannabis. Du kan se Asgers beretning her. Til dagligt drives siden af et frivilligt team der blandt andet består fotografer, software udviklere og kommunikationsmedarbejdere. Du kan kontakte os her.

Q?Hvad er meningen med MedicinskCannabis.info
A.

MedicinskCannabis.info er en dansk portal med det formål at samle og formidle viden, nyheder og personlige erfaringer  -om og med medicinsk Cannabis. Visionen er at bidrage med objektiv og saglig viden, til nytteværdi for den offentlige debat om medicinsk Cannabis.
Du kan læse mere om tankerne bag medicinskcannabis.info her.

 

Ansvarsfraskrivelse

Velkommen til MedicinskCannabis.info.

Før du kan fortsætte skal du læse følgende igennem, og indikere at du er indforstået med vores præmis og regler her på siden!

MedicinskCannabis.info

-kan ikke holdes til ansvar for enkeltpersoners gøren og laden i forhold til brugen af medicinsk cannabis. Hvis nogen ønsker at bruge den viden vi har samlet, til at forsøge sig med medicinsk cannabis, sker det helt og holdent for personens egen moralske og lovmæssige ansvar.

MedicinskCannabis.info

-udgør ikke en etableret lægestand eller nedsat sundhedsvidenskabelig instans. Vi kan ikke gå ind i konkret sygdomsrådgivning, og tage ansvar for et sygdomsforløb. Hvis vi kommer med råd eller vejledning, er det vigtigt at se disse som anekdotiske erfaringer, som kun er funderet i 1. eller 2. hånds personlige oplevelser, og altså ikke i noget videnskabeligt

MedicinskCannabis.info

-samler mange typer viden og information. Den viden vi har og deler har vi fra publiceret forskning, officielle og uofficielle medicinske cannabis behandlere og fra personlige anekdoter. Vi bestræber os på at gøre det tydeligt, i vores materiale, hvem kilden er, og hvilken type information der er tale om.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle med ønske om at bruge medicinsk cannabis, til at sætte sig grundigt ind i emnet, og gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-formidler ikke kontakt til THC olie.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle til at følge gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-påstår ikke at cannabis han helbrede nogen form for lidelse eller sygdom. Cannabis kan aktiverer receptorer i kroppen, som bruges af kroppen til at opretholde balance.