Lovgivning

Vi anbefaler til altid at følge landets gældende lovgivning på området omkring Cannabis.
Det følgende er vores udledning af den i skrivende stund, gældende lovgivning på området.

På grund af THC hører cannabis under euforiserende stoffer, og kan bruges i medicinsk øjemed, ifølge en nyere bekendtgørelse fra Indrigs- og Sundhedsministeriet. Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer trådte i kraft den 3. juni 2011.

Den nye bekendtgørelse indeholder ændringer til § 2 i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, hvorved det er blevet gjort muligt at behandle med- og forhandle tilberedninger af Cannabis i medicinsk øjemed:

I medfør af §§ 1, 2 og 2 a i lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008, fastsættes følgende:

Stk. 3. Tilberedninger af det euforiserende middel, der er opført på liste A som nr. 1, kan dog uanset stk. 1 ind- og udføres, sælges, købes, udleveres, modtages, fremstilles, forarbejdes, besiddes og anvendes i medicinsk øjemed.

Uddrag fra ovennævnte “liste A”:

Liste A


Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø) og hampetaver i isoleret tilstand).

Cannabis og trafiksikkerhed

Det er være ulovligt og ikke mindst farligt at operere motorkøretøjer hvis man er påvirket af lovlige såvel som ulovlige rusmidler. Det gælder selvfølgelig også medicinsk cannabis. Da  f.eks. mange olier indeholder større eller mindre mængder af THC er det vigtigt at udvise ansvarlighed i forhold til den virkning olien m.v. har.

Videre har vi i Danmark en nærmest nultolerance politik over for THC i blodet i forhold til kørsel af bil eller motorcykel. Denne teoretisk lave grænse kaldes af flere kilder en klapjagt på cannabis brugere – medicinske såvel som rekreative. Grænsen er så lav, at du vil kunne miste dit kørekort hvis du har været i lokale med cannabisrygere, op til flere dage forinden. – eller har spist en salat med koldpresset hampefrøolie på.

Du kan læse mere om den lovmæssige klapjagt på cannabis, i artiklen her af Kim Gosmer, som er rusmiddelekspert og tidligere retskemiker.

Har du brug for hjælp?

Se mere på denne side

Har du fundet en fejl

– eller har du en kommetar? Så lad os høre fra dig! Vi bestræber os på at holde informationen på siden ajour og præcis, så vi hører rigtig gerne fra dig, hvis vi har lavet en fejl, eller vores oplysninger er forældede. Tak for din hjælp!

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Velkommen til MedicinskCannabis.info.

Før du kan fortsætte skal du læse følgende igennem, og indikere at du er indforstået med vores præmis og regler her på siden!

MedicinskCannabis.info

-kan ikke holdes til ansvar for enkeltpersoners gøren og laden i forhold til brugen af medicinsk cannabis. Hvis nogen ønsker at bruge den viden vi har samlet, til at forsøge sig med medicinsk cannabis, sker det helt og holdent for personens egen moralske og lovmæssige ansvar.

MedicinskCannabis.info

-udgør ikke en etableret lægestand eller nedsat sundhedsvidenskabelig instans. Vi kan ikke gå ind i konkret sygdomsrådgivning, og tage ansvar for et sygdomsforløb. Hvis vi kommer med råd eller vejledning, er det vigtigt at se disse som anekdotiske erfaringer, som kun er funderet i 1. eller 2. hånds personlige oplevelser, og altså ikke i noget videnskabeligt

MedicinskCannabis.info

-samler mange typer viden og information. Den viden vi har og deler har vi fra publiceret forskning, officielle og uofficielle medicinske cannabis behandlere og fra personlige anekdoter. Vi bestræber os på at gøre det tydeligt, i vores materiale, hvem kilden er, og hvilken type information der er tale om.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle med ønske om at bruge medicinsk cannabis, til at sætte sig grundigt ind i emnet, og gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-formidler ikke kontakt til THC olie.

MedicinskCannabis.info

-opfordre alle til at følge gældende lovgivning.

MedicinskCannabis.info

-påstår ikke at cannabis han helbrede nogen form for lidelse eller sygdom. Cannabis kan aktiverer receptorer i kroppen, som bruges af kroppen til at opretholde balance.