Viden

Medicinsk Cannabis har som emne i samfundsdebatten, de senere år fået mere og mere momentum. Ikke bare her i Danmark, men i hele verden er der en stadig større og større interesse for medicinsk Cannabis. Her på siden forsøger vi at samle alt der rør sig af nyt og interessant om emnet. Vi har inddelt vores viden i 5 hoved kategorier:

  • Nyheder
  • Forskning
  • Artikler
  • Dokumentarer
  • Vidnesbyrd

Nyheder

Vores nyheder opsamles fra ind- og udland, og kan være både relateret til forskning, politiske eller lovgivningsmæssige ændringer, eller være en historie om en subjektiv oplevelse med medicinsk Cannabis. Alle vores nyheder bærer tydeligt markering af den oprindelige kilde for nyheden, så det er let at søge dybere information, om en given nyhed.
Gå til nyhedssektionen

Forskning

Forskning i medicinsk Cannabis er i stadig vækst, og næsten dagligt bliver der offentligtgjort resultater fra studier og kliniske forsøg.  I denne sektion af medicinskcannabis.info finder du en dansk oversættelse eller gennemgang de nyeste og relevante publikationer.
Gå til forskningssektionen

Artikler

I denne sektion finder du mere dybdegående artikler om et emne i relation til medicinsk Cannabis. Disse kan indeholde subjektive anskuelser og holdninger til emnet. Det vil altid fremgå klart og tydeligt når der er tale om et subjektivt udsagn fra forfatteren. Artikler vil som vores øvrige sektioner have klare kilde- og referencehenvisninger.
Gå til artikelsektionen

Dokumentarer

Løbende produceres og udgives der offentligt tilgængelige dokumentar-film omhandlende medicinsk Cannabis. Disse dokumentar-film kan spænde bredt i derese berøringsflade af emnet, og vi vil derfor sørge for altid at akkompagnere de dokumentarer vi vælger at bringe, med en behøring beskrivelse der omridser indholdet, og kilderne for filmen.
Gå til dokumentar-arkivet.

Vidnesbyrd

Der findes rigtig mange mennesker der har oplevet på egen hånd, hvad Cannabis kan gøre for dem. Nogle af disse personlige beretninger samler vi og bringer her på siden. Disse er er selvfølgelig overvejende subjektive og anekdotiske, og beror på de portræterede personers egne eller pårørendes beretninger og erfaringer.
Gå til de personlige beretninger.