Cancer

Cannabinoider fremmer homøostase (stabil ensartethed i organismen) på alle niveauer af biologisk liv. Da cancer så absolut må siges at være det diamentralt modsatte af homøostase og da homøostase samtidig er fraværet af sygdom må det stå klart for enhver at alt der fremmer homøostase er medvirkende til at kurere enhver lidelse og selvfølgelig herunder cancer.

Cancer er ikke én, men mange forskellige sygdomme. Faktisk findes der hundredvis af forskellige cancertsygdomme, som får navn efter det sted i kroppen, hvor de opstår

Cancer starter i cellerne. Vi har omkring 50 billioner (50.000.000.000.000) celler som tilsammen udgør kroppen. Cellernes liv er fastlagt på forhånd. Når en celle dør, skiftes den ud med en ny celle. Nye celler dannes ved, at de eksisterende celler deler sig. På den måde kan sår heles, blod, hud og slimhinder gendannes og hele organismen fungere. Hver celle holder øje med og er i ligevægt med nabocellerne.

Cellerne er sociale og lytter til kroppens signaler. Når der sker en fejl i en celle, vil den først prøve at reparere sig selv ved hjælp af specielle reparationsenzymer. Hvis cellen ikke kan reparere sig selv, er den programmeret til at ødelægge sig selv. Man siger, at den begår selvmord (apoptose).

Modsat sunde celler kan man sige at cancer celler er “asociale”, de lytter ikke længere efter kroppens signaler. De begår ikke selvmord, selvom der opstår fejl. I stedet for deler cancercellerne sig så mange gange, at der bliver flere og flere af dem. Til sidst kan der dannes så mange cancerceller, at de bliver til en cancerknude.

Fejl i en celle kan opstå af sig selv eller pga. påvirkninger udefra. Men der skal mange ændringer til, for at cancer kan opstå. Cellen arbejder hårdt for at forhindre, at den bliver til en cancercelle.

Men når nu kroppen er indrettet med et endocannabinoid system, hvis formål det er at opretholde homøostase og sørge for at sende signal til “ustabile” celler om at begå selvmord, hvorfor får vi så alligevel cancer?

Svaret er ikke enkelt og så alligevel. Der er naturligvis mange faktorer, men visse generaliseringer kan med god rimelighed drages.

Psykologisk og fysiologisk stress og klinisk cannabinoid mangel (CECD Clinical EndoCannabinoid Deficiency).

Ved længerevarende psykologisk stress følger en lang række fysiologiske bivirkninger såsom en højere koncentration af signalstoffet noradrenalin i blodet som bl.a. er medvirkende til hjertekarsygdomme og lign. ydermere ændres vores vejrtrækning til at være overfladisk og kort resulterende i at vi kommer til at gå rundt i en konstant ilt-mangel som selvsagt heller ikke er sundt.

Med fysiologisk stress menes den konstante belastning vi udsætter vores biologiske organisme for gennem vores miljø, værende lige fra udstødningsgasser fra fosilbrændstofslugende maskiner, tobaksrøg, kunstige/syntetiske tilsætningsstoffer i mad og kosmetik produkter til de de altomsluttende kunstige elektromagnetiske felter skabt af vores trådløse samfund. Alting er medvirkende til at stresse vores organisme i større eller mindre grad. Vores krop er skabt til at håndtere stressende situationer, psykologiske såvel som fysiologiske og iboende i kroppen findes forskellige mekanismer og enzymer som på bedste vis forsøges at håndtere “forureningen” – men som enhver anden beholder, løber det over hvis vi bare bliver ved med at hælde til eller hælde i.

Når det endocannabinoide system ikke længere har overskuddet til at håndtere dets opgaver, som indebærer at overvåge og videreformidle information i mellem kroppens celler og dens forskellige systemer går tingene i hårknude – eller måske rettere cancerknude.
Du kan læse mere om det endocannabinoide system her.

Og af denne måske nu indelysende årsag har Cannabis den iboende egenskab at kunne forhindre fremkosten af – og helt kurere vores organisme for – cancer.

 

Hvor, hvornår, hvordan og hvorledes? Og måske ikke mindst, hvor meget?

Generelt anbefales det at cancer patienter dagligt indtager 0,5g ren harpiks oralt (også kaldt olie mange steder). I tilfælde af hudcancer kan olien ligeledes smøres på de berørte områder af huden, men bør ikke træde i stedet for den orale dose, men bør opfattes som supplerende for at fremme eventuel sårheling. Olien kan indtages rent, i vegetabilske kapsler, påført eller iblandet madvarer. Dosen bør opdeles over 3-5 gange dagligt for at undgå en stærk pludselig euforiserende effekt.

Den bedste harpiks til medicinsk brug udvindes fra cannabis indica planten.

Læs mere om Cannabis olie her.

Læs mere om Cannabis og Cancer i nyheder og forskning her